Vi arbejder ud fra en værdibaseret målsætning om, at vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en aktiv handlen.
Vi mener, at hver eneste kvinde vi møder i Ubbely Krisecenter er helt unik, og skal støttes og vejledes på de bedste tænkelige måder.
Kvinderne har taget en måske stor og tung beslutning om, at forlade sit nuværende liv og det fordrer respekt.


Vi vægter åbenhed og ærlighed højt, hvorfor vi aldrig arbejder med en skjult dagsorden eller fortier planer og målsætninger.

Det betyder at vi:

  • altid møder den enkelte med respekt, forståelse og ligeværd
  • altid tager udgangspunkt i den enkeltes særlige livsomstændigheder, og egen oplevelse af volden
  • tilskynder den enkelte til selv at tage initiativ og handle aktivt, med det formål at finde styrke til at gøre sig fri af volden

Vi ønsker på enhver måde at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder, og gør dette via følgende initiativer:

  • at arbejde med empowerment-tilgang til kvinder og børn, der har været udsat for vold af enhver art. Dvs. at den enkelte kvindes ressourcer danner grundlag for hvilke forventninger vi har, og hvilke tilbud om hjælp vi kan give hende
  • at tilbyde kognitiv adfærdsterapi til kvinderne i den tid de befinder sig på Ubbely, og de ønsker dette.
  • at kvinder der opsøger og eventuelt bor på krisecenteret sammen med deres børn, til enhver tid møder faguddannet personale og kvalificerede og engagerede frivillige, der kan guide, vejlede og yde omsorg