Vold er ikke altid fysisk, men kan også være psykisk, verbal, materiel, seksuel, økonomisk, elektronisk, æresrelateret og latent. Fx:

Fysisk vold er alle former for fysisk overgreb og magt; at blive slået, sparket, nægtet søvn, mad eller medicin.

Psykisk vold er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret, at blive forfulgt og blive forhindret i at se venner og familie.

Verbal vold er trusler. Det kan fx være trusler om at bortføre ens børn, trusler om fysisk vold eller stalking, eller det kan være en trussel om selvmord.

Materiel vold er at blive nægtet at have sine egne ting eller at få tingene ødelagt. Det kan også være at blive tvunget til at forlade ens hjem uden sine ting.

Økonomisk vold er når man ikke må bestemme over sine egne penge, det kan være man bare får udleveret kostpenge, eller at man skal vise bilag for hvad man bruger sine penge på. Det kan også være at blive truet til at optage lån i banken.

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller tvunget til former for sex man ikke har lyst til. Det kan også være andre seksuelle krænkelser eller at blive tvunget til prostitution.

Elektronisk vold er overvågning af fx éns Facebook-profil, mail og telefon eller trusler på nettet eller mobilen. Det kan også være når man hele tiden skal ringe eller skrive for at fortælle hvem man er sammen med og hvor.

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden er accepteret af familien, og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er fx tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold - når man har været udsat for vold, ved man at det kan ske igen. Selvom det måske er noget tid siden, går man og frygter at det vil ske igen, men man ved ikke hvornår det vil ske. Så er volden latent til stede i forholdet.

Måske forsøger man på alle mulige måder at undgå vold, og det kommer til at styre alt hvad man gør. Så længe man er begrænset i sin adfærd i et forsøg på at undgå vold, eksisterer volden stadig i forholdet.

Det kan være at man har tilpasset sig så meget at man får afværget de voldelige episoder ved sin adfærd. Man kan komme i tvivl om hvorvidt manden stadig er voldelig, fordi volden på den måde kan ligge skjult i forholdet i mange år.