Krisecenter i Køge og Stenløse for ofre af psykisk vold

Ubbely Krisecenter er et botilbud for voldsramte kvinder udsat for forskellige former for vold, heriblandt psykisk vold. Børn er også meget velkomne på vores krisecenter i Køge og Stenløse.

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er kvinder i aldersgruppen 16-24 år den mest udsatte gruppe når det gælder psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. I 2021 var andelen af kvinder, der rapporterede at være udsat for psykisk vold, omkring 3,1%.

Det skal understreges, at psykisk vold kan forekomme på tværs af alle aldersgrupper og samfundslag, og både mænd og kvinder kan være ofre. I løbet af 2021 angav cirka 108.000 danskere i alderen 16-74 år, at de havde oplevet psykisk vold inden for det seneste år.

Når kvinder indskrives på krisecentre, får de mulighed for at svare på spørgsmål som f.eks. hvilken slags vold de er blevet udsat for. I 2019 viste det sig at 98% af alle kvinder, der var indskrevet på krisecentre, var blevet udsat for psykisk vold fra deres partner.

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er et af de mest udbredte former for partnervold i Danmark. Psykisk vold kan være mange forskellige ting. Psykisk vold er f.eks. at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, manipuleret og isoleret fra venner og familie.

I 2019 blev psykisk vold kriminaliseret og anerkendt for at være lige så slemt som fysisk vold.

Det er vigtigt at bemærke, at psykisk vold ofte er en del af et større mønster af misbrug, der kan inkludere fysisk vold, seksuel vold eller økonomisk misbrug. Det er en alvorlig form for overgreb, og det kan have langvarige konsekvenser for offerets mentale sundhed.

Konsekvenserne af psykisk vold

Konsekvenserne for en person, der er blevet udsat for psykisk vold, kan være dybtgående og påvirke mange aspekter af deres liv. Først og fremmest kan det have betydelige konsekvenser for offerets mentale sundhed. Psykisk vold kan føre til alvorlige psykiske lidelser som depression, angst, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og lavt selvværd. Det er ikke unormalt at opleve vedvarende følelser af hjælpeløshed, isolation og skam.

Desuden kan psykisk vold påvirke dine sociale relationer og interaktioner. Isolationstaktikker og manipulation kan føre til en opbrudt støttestruktur, hvilket gør det vanskeligt at opretholde sunde forhold og stole på andre.

Har du været udsat for psykisk vold kan det have indvirkning på din evne til at træffe sunde beslutninger og etablere grænser i forhold til andre. Nogle ofre kan udvikle selvdestruktiv adfærd som følge af det psykiske traume, og det kan have en negativ indvirkning på deres livskvalitet og overordnede velbefindende.

Efter psykisk vold

At komme igennem psykisk vold kan være en udfordrende og langvarig proces, men der er flere ressourcer og tiltag, der kan hjælpe med at komme videre og genopbygge ens liv.

Professionel hjælp, såsom terapi og rådgivning, kan være afgørende for at hjælpe med at bearbejde traumerne og begynde på en frisk start. Støtte fra venner, familie og samfundet spiller også en vigtig rolle i at hjælpe med at komme sig og genopbygge sit liv efter psykisk vold.