I den digitale tid er vores personlige oplysninger mere udsatte end nogensinde før. Vi forstår vigtigheden af at beskytte dit privatliv, og vi hjælper dig med at slette digitale spor og bevare din sikkerhed online.

Identificer Digitale Spor

Først og fremmest arbejder vi sammen med dig for at identificere de digitale spor, der kan true din sikkerhed. Dette kan omfatte uønskede billeder, online trusler eller privatlivets fredskrænkelser. 

Vi hjælper dig også med at styrke din online sikkerhed og undgå fremtidige trusler. Vores mål er at give dig tryghed og kontrol over din digitale tilstedeværelse.

Kom i Kontakt

Hvis du ønsker at slette digitale spor og beskytte dit privatliv, kontakt os på 27131710 eller send en e-mail til mail@ubbelykrisecenter.dk. Lad os hjælpe dig med at bevare dit privatliv og din online sikkerhed.