Krisecenter i Køge of Stenløse kvinder i voldelige forhold

Ubbely Krisecenter er et botilbud for voldsramte kvinder udsat for forskellige former for vold, heriblandt partnervold. Børn er naturligvis også velkomne på vores krisecenter i Køge og Stenløse.

Partnervold er et alvorligt problem, der desværre berører mange mennesker i Danmark. Det er vigtigt at forstå, at partnervold ikke kun handler om fysisk mishandling, men også om psykisk og følelsesmæssig misbrug. De udsatte for partnervold kan være kvinder og mænd i alle aldre, uanset baggrund eller social status.

Det er ikke altid let at erkende, at man er offer for partnervold. Mange føler skam, skyld eller frygt, hvilket kan gøre det svært at søge hjælp. Partnervold kan manifestere sig på forskellige måder, herunder trusler, kontrol, isolation og manipulativ adfærd.

Det er vigtigt at forstå, at intet individ fortjener at blive behandlet dårligt af deres partner.

Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2021 sagde 5,5% af kvinder, at de havde været udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2021. Det svarer til omkring 118.000 kvinder.

Hvad er partnervold?

Partnervold er desværre et meget bredt begreb, der involverer mange forskellige måder at mishandle sin partner på. Vold behøver ikke kun at være fysisk, det kan også være psykisk samt økonomisk. Læs mere om de forskellige typer vold i parforholdet herunder.

Fysisk partnervold

Fysisk vold er den mest synlige form og omfatter direkte fysiske skader. Dette kan indebære slag, spark, kvælning eller andre former for vold, der forårsager smerte eller skade.

Psykisk partnervold

Psykisk vold fokuserer på nedgøring, kritisering, manipulation og kontrol over offerets følelsesmæssige og mentale tilstand. Dette kan inkludere trusler, chikane, isolation og kontrol af offerets adfærd. Denne form for vold er mere skjult og kan være sværere at identificere, men den kan have alvorlige psykologiske konsekvenser for enhver, der er offer for denne slags mishandling.

Økonomisk partnervold

Økonomisk partnervold er når din partner prøver at kontrollere eller begrænse adgangen til økonomiske ressourcer. Dette kan omfatte at hindre dig i at arbejde, tvinge dig til at give afkald på din løn eller kontrollere alle økonomiske beslutninger. Økonomisk partnervold er en form for magt og kontrol, der kan gøre det svært at bryde fri.

Seksuel partnervold

Seksuel partnervold involverer uønsket seksuel aktivitet eller tvang inden for parforholdet. Det omfatter også at tvinge offeret til at deltage i seksuelle handlinger, de ikke ønsker, eller at bruge seksualitet som et middel til kontrol. Seksuel partnervold er en alvorlig krænkelse af offerets integritet og ret til at bestemme over sin egen krop.