33.000 kvinder og 13.000 mænd udsættes årligt for partnervold (LOKK), volden kan være psykisk, fysisk, seksuel, materiel eller økonomisk.

Knap 2000 kvinder og 2000 børn bor hvert år på krisecenter (LOKK).

Børn som har været vidner til volden udviser reaktioner der minder om reaktioner på psykologisk mishandling eller posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD). Børnene udviser i nogle tilfælde de samme symptomer som hvis de selv var blevet udsat for fysisk mishandling.