Krisecenteret er et sikret døgntilbud. Det betyder at beboerne bor her døgnet rundt og at hoveddørene altid er låst, og at vi videoovervåger hovedindgangen.

Vi tilbyder plads til kvinder og deres eventuelle børn, der har været udsat for en eller flere af nedenstående:

  • fysisk vold
  • psykisk vold
  • trusler om vold
  • Stalking
  • Lignende vold

Hvis du er udsat for vold, kan du kontakte os direkte eller få en henvisning af din kommune. Du kan ikke bo her hvis du er misbruger eller har en psykiatrisk lidelse. Vi TAGER OGSÅ imod mødre med hjemmeboende drenge over 14 år.

Vi laver altid en sikkerhedsvurdering ved samtalen inden indflytning for at være sikre på at vi kan passe på dig.