Kvindekrisecenter i Køge og Stenløse

Ubbely Krisecenter er et kvindekrisecenter i Køge og Stenløse hvor hjemløse- og voldsramte kvinder kan komme med eller uden børn for et midlertidigt botilbud.

Vold mod kvinder er en alvorlig og forfærdelig realitet, der desværre påvirker mange kvinder. Når vi taler om voldsramte kvinder, kan det være alt fra fysisk, psykisk eller seksuel vold og mishandling fra en partner, familiemedlem eller en anden person i deres liv.

Disse kvinder står over for enorme udfordringer, både fysisk og følelsesmæssigt. Volden kan have vidtrækkende konsekvenser, der påvirker ikke kun det direkte offer, men også deres familier og omgangskreds. Mange kvinder lider i stilhed, bange for konsekvenserne eller manglende støtte. Alligevel fortsætter mange kvinder dog heldigvis med at søge hjælp.

Stigende antal voldsramte kvinder på kvindekrisecentre

Ifølge Danmarks Statistik var 2.618 kvinder indskrevet på kvindekrisecentre i 2021. Dette var en stigning på 12% fra året før, da der blev indskrevet 2.339 kvinder. 46% af disse kvinder havde børn med på ophold.

De forskellige voldsformer

Vold kommer i forskellige former og størrelser, og kan ødelægge et menneskes liv. Desværre er der mange kvinder der udsættes for en eller anden form for vold i løbet af deres liv. Her hos Ubbely Krisecenter hjælper vi kvinder væk fra voldelige miljøer og hjælper dem med at forstå de forskellige former for vold man kan blive udsat for. Oftest anvendte former for vold er:

Du kan læse meget mere om de forskellige voldsformer her.

Hvordan kan vores kvindekrisecenter hjælpe dig?

Vi hjælper kvinder med at bryde ud af voldelige situationer og genopbygge deres liv.

Kriseterapi og rådgivning hjælper ofte voldsramte kvinder med at forstå og håndtere de traumatiske oplevelser, de har været igennem, og det støtter dem i at opbygge deres selvtillid og selvværd. Kvinderne modtager også uddannelse og oplysning om de forskellige former for vold. Mange voldsramte kvinder, kan ikke altid genkende eller forstå, at de er ofre for vold, især hvis volden ikke er fysisk synlig eller hvis den er blevet normaliseret i deres liv.

For voldsramte kvinder, der har brug for et sikkert sted at bo væk fra voldsudøveren, tilbyder vi midlertidigt botilbud. Har du brug for hjælp fra juridiske eksperter for at håndtere retssystemet, har vi også mulighed for at hjælpe med at opnå beskyttelsesordrer, rådgivning om rettigheder og hjælp til juridiske anliggender som skilsmisse og forældremyndighed.

Økonomisk afhængighed er ofte en barriere for kvinder, der ønsker at forlade voldelige forhold. Derfor kan vi også hjælpe med at sikre midlertidig økonomisk støtte, bistand med at finde beskæftigelse eller give information om økonomiske ressourcer.

Har du barn eller flere børn, har vi også mulighed for at hjælpe. På vores kvindekrisecenter tilbyder vi støtte og ressourcer til at hjælpe børnene med at håndtere de følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser af volden.

Formålet er at støtte hjemløse- og voldsramte kvinder og lade dem komme sig og skabe en plan for fremtiden, inklusive at finde permanent bolig, arbejde og samfundsmæssig støtte, når de forlader krisecentret.