Krisecenter i Køge og Stenløse for ofre af fysisk vold

Ubbely Krisecenter er et botilbud for voldsramte kvinder udsat for fysisk vold, samt deres børn på vores krisecenter i Køge og Stenløse.

Fysisk vold er en alvorlig form for overgreb, der kan have dybtgående konsekvenser for enhver, der udsættes for det. Dette omfatter ikke kun de fysiske skader, men også de psykologiske og sociale følger, der kan påvirke ofrene i lang tid efter selve hændelsen.

Ofre for fysisk vold kan være mennesker i alle aldre, køn, socioøkonomiske baggrunde og kulturelle grupper. Børn, ældre, kvinder og mænd kan alle være udsat for denne form for overgreb. Det er vigtigt at anerkende, at fysisk vold ikke kun forekommer i hjemmet, men også på arbejdspladsen, i skolen og i samfundet generelt.

Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2021 var 2,4% af kvinder i 2021 udsat for fysisk vold. Dette kan både være partnervold eller vold fra et familiemedlem. Omkring 1% af kvinder sagde at de blev udsat for fysisk vold i deres parforhold, hvilket er ca. 24.000 kvinder i 2021.

Hvad er fysisk vold?

Vi ved alle en idé om, hvad fysisk vold er. Men hvordan kategoriserer vi det? Fysisk vold kan opdeles på forskellige måder, alt efter hvor voldsomt det er og hvad hensigten er. Man kan groft sagt tale om mild, moderat og alvorlig vold.

 • Mild vold inkluderer små ting som at skubbe, hive i håret eller give lette slag uden
  at forårsage alvorlige skader.
   
 • Moderat vold går lidt længere og kan involvere kraftigere slag, spark
  eller brug af genstande til at forvolde skade.
   
 • Alvorlig vold indebærer virkelig voldsomme handlinger som brutale slag, spark, kvælning
  eller brug af våben, hvor skaderne kan være livstruende.

Selvom den første og anden kategori her er kategoriseret som mild vold og moderat vold, er det vigtigt ikke at ignorere eller undervurdere effekten begge voldsformer kan have på en person. Kategoriseringerne er blot for at gøre det klart at vold kommer i alle størrelser og former.

Hvad er konsekvenserne af fysisk vold?

Ofre for vold kan opleve forskellige konsekvenser alt efter hvor alvorlig volden er. Selv mild vold kan føre til små skader som blå mærker og give følelser som angst og skyld. Når volden er mere moderat, kan skaderne blive mere alvorlige, som brud eller snit, og ofret kan opleve lavt selvværd og vanskeligheder i relationer.

Når volden er alvorlig, kan det føre til livstruende skader eller handicap, og de psykologiske konsekvenser kan være meget svære. Ofre kan udvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depression og angst, der markant påvirker deres daglige liv og velvære.

Efter fysisk vold

Uanset hvilken form for vold man har været udsat for, er det vigtigt ikke at sky væk fra professionel hjælp. Hos Ubbely Krisecenter kan vi hjælpe dig med at finde professionel hjælp fra læger, psykologer eller støttegrupper, der specialiserer sig i støtte til voldsofre, og kan hjælpe med at vurdere både fysiske og psykiske skader. Støtte fra andre nære relationer som venner, familie eller kollegaer kan også spille en afgørende rolle i helingsprocessen.

Tænk også på din egen selvomsorg ved at fokusere på fysisk og mental velvære med motion, sund kost og hvile.

Med hensyn til sikkerhed kan vi tilbyde midlertidig husly og beskyttelse fra en voldsudøver.